Probíhá sběr dat výkonových výkazů k rozhodnému datu 30. 9. 2021.
Termín pro školy a školská zařízení: 11. 10. 2021
Termín pro správní úřady: 22. 10. 2021
Předpokládaný termín ukončení sběru dat: 3. 11. 2021
Více informací: zde, případně zde.

Děkujeme za spolupráci.

Probíhá sběr dat nákladových výkazů P1-04 a P1c-01 k rozhodnému datu 30. 9. 2021.
Termín pro školy a školská zařízení: 15. 10. 2021
Termín pro správní úřady: 29. 10. 2021
Předpokládaný termín ukončení sběru dat: 5. 11. 2021
Více informací zde, případně zde.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 17. 6. 2021 proběhl webinář pro správní úřady na téma VÝKONOVÉ VÝKAZNICTVÍ 2021 organizovaný odborem informatiky a statistiky.
Prezentace z tohoto webináře jsou k dispozici na následujících odkazech:

Data agregovaných výkazů ze školních matrik - jaro podle stavu k 31. 3. 2021, tj. výkazů M 3a (ZŠ), M 8a (SŠ), M 9a (konzervatoře) a M10a (VOŠ) jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Sběr dat výkonových výkazů podle stavu k 31. 10. 2020, tj. výkazů Z 2-01 (ŠD/ŠK), Z 14-01 (zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy), Z 15-01 (SVČ), Z 17-01 (ŠJ), Z 19-01 (DM/internáty), přílohy R 43-01 a dále výkazu S 18-01 (jazykové školy - podle stavu k 30. 9. 2020) byl 4. 12. 2020 uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Protokol o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 byl nahrazen elektronickým Přehledem o zápisu vstupních údajů z přílohy (samostatně pro sběr dat k 30. 9. 2020 a pro sběr dat k 31. 10. 2020). Potvrzený výtisk Přehledu správní úřad MŠMT nezasílá, vyplněním kontaktních údajů potvrzuje, že všechny relevantní přílohy byly odevzdány a bylo ověřeno, že vypsané školy/školská zařízení, které přílohu nepředaly, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Dne 27.10.2020 bylo správním úřadům zpřístupněno porovnání údajů vykázaných v rámci výkazu R 44-99 a přílohy R 43-01, které mohou využít při kontrole dat předaných do přílohy R 43-01 podle stavu k 30. 9. 2020.

Je nezbytné, aby údaje vykázané v příloze R 43-01 byly správné a odpovídaly skutečnosti, neboť budou podkladem pro financování podpůrných opatření personálního charakteru v roce 2021.

Porovnání naleznete na stránce Vašeho správního úřadu, pokud po přihlášení na server pro sběr dat výkonových výkazů zvolíte tlačítko „Vykazování R44“ a poté tlačítko „Stav R44 a R43“.Z důvodu zvýšení přehlednosti a snížení zátěže sběrové aplikace proběhla aktualizace vzhledu stránky ředitelství školy/školského zařízení. Nejpodstatnější změnou je zobrazení předaných výkazů z uplynulých let pod tlačítkem Archiv výkazů a dále přesunutí některých výstupů z dolní části stránky ředitelství (výkazy R 13-01, R 44-99, P 1-04, P 1c-01, P 1d-01, příloha R 43-01 a údaje k rozpočtu) do části horní, pod úvodní tabulku s údaji o ředitelství.


Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce docházelo v některých případech k nejasnostem, byl upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu (zde) a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu (zde). Dovolujeme si Vás informovat, že tyto metodické materiály byly zveřejněny pod výše uvedenými odkazy.