MŠMT - Informace ke sběru dat vysokého školství a OPŘO

Informace ke sběru dat - VŠ a ostatní přímo řízené organizace

Písemnou korespondenci spojenou se sběrem dat adresujte, prosím, na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
Oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Všechny dotazy spojené s metodikou výkazů PAM Vám zodpoví RNDr. Hana Hlavínová hana.hlavinova@msmt.cz, tel. 775 854 663.
Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci.

Rok 2022

Vzor formuláře výkazu P1a-04 platný pro rok 2022 je zveřejněn zde. Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplnění jsou zveřejněny zde.
Vzor formuláře výkazu P1b-04 platný pro rok 2022 je zveřejněn zde. Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplnění jsou zveřejněny zde.

Rok 2023

Vzor formuláře výkazu P1a-04 platný pro rok 2023 je zveřejněn zde. Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplnění jsou zveřejněny zde.
Vzor formuláře výkazu P1b-04 platný pro rok 2023 je zveřejněn zde. Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplnění jsou zveřejněny zde.

Nápovědu k programu a k vyplnění výkazů P1b-04 a P1a-04 ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.

Kontakt při potížích při přihlašování: hesla@msmt.cz
Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.