MŠMT - Informace ke sběru dat regionálního školství

Informace ke sběru dat - regionální školství

Písemnou korespondenci spojenou se sběrem dat adresujte, prosím, na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
Oddělení statistických zjišťování a podpory sběru dat
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Nápovědu k programu pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde. (Program pro čtení si můžete zdarma stáhnout zde.)
Nápovědu k vyplnění přílohy R43-01 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Nápovědu k vyplnění formuláře R44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Nápovědu k vyplnění výkazu P1-04 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.


Kontakt při potížích při přihlašování do sběru dat: hesla@msmt.cz .
Uvádějte vždy do jaké aplikace se pořebujete přihlásit a Váš identifikátor, jinak Vám nemůžeme pomoci.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy spojené s metodikou výkonových výkazů , tj. všech výkazů řady R, S a Z, Vám zodpoví zpracovatelky příslušných výkazů.
Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2019 jsou uvedeny zde.
Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2019 budou postupně zveřejněny zde.
Doplňující informace k průběžnému předávání dat Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99 prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login naleznete zde, společně s ukázkami XML souborů a také XSD schema.

Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2019 je zveřejněn zde ve formátu .pdf.
Přehled dodatků k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2019 je zveřejněn zde.

Dotazy související se sběrem individuálních dat z matrik žáků prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.
Možnost testování správnosti (chybovosti) datových souborů ze školních matrik naleznete na testovacím serveru na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas.

Dotazy spojené s metodikou výkazů PAM Vám zodpoví zpracovatelky výkazů podle příslušnosti k regionu. Kontakty na zpracovatelky výkazů PaM jsou uvedeny zde.
Zde jsou zveřejněny:
Formulář výkazu P1-04, Metodický pokyn k výkazu P1-04, popis struktury výkazu P1-04 a XSD chemata k P1-04 platné pro rok 2019.
Metodické vysvětlivky k obsahu údajů naleznete zde.
Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 naleznete zde.
Formulář výkazu P1c-01, metodický pokyn k výkazu P1c-01, popis struktury výkazu P1c-01, XSD chemata k P1c-01 : P1c1_19 a P1c2_19 platné pro rok 2019.
Příklady souborů (xml) pro výkaz P1c-01 pro rok 2019 : P1c1-19 a P1c2-19.Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2018 jsou zveřejněny zde.
Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2018 je zveřejněn zde ve formátu .pdf.
Přehled dodatků k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2018 je zveřejněn zde.