MŠMT - Informace ke sběru dat regionálního školství

Informace ke sběru dat - regionální školství

Nápovědu k programu pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde. (Program pro čtení si můžete zdarma stáhnout zde.)
Návod k vyplnění přílohy R43-01 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění formuláře R44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu P 1-04 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu P1c-01 pro školy a školská zařízení (vyplácející plat dle § 109 odst. 3 Zákoníku práce) ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.


Kontakt při potížích při přihlašování do sběru dat: hesla@msmt.cz .
Uvádějte vždy do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor, abychom Vám mohli pomoci.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.


Výkonové výkazy- rok 2021

Dotazy spojené s metodikou výkonových výkazů , tj. všech výkazů řady R, S a Z, Vám zodpoví zpracovatelky příslušných výkazů.
Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2021 jsou uvedeny zde.
Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2021 jsou zveřejněny zde.
Dodatky k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2021 jsou zveřejněny zde.

Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2021 je zveřejněn zde ve formátu .pdf.

R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2022 (předávaná prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login) – ukázky XML souborů a XSD schema naleznete zde.

R 44-99 Výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti (předávaný prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login) - ukázky XML souborů a XSD schema naleznete zde (platné od 1.9.2020).

MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2021/2022, jejichž účastníci budou mít statut studenta podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento seznam je uveden zde pdf, případně zde xls a instituce v něm uvedené rovněž předávají výkaz S 18-01.

Plánované změny ve výkaze Z 34-01 pro rok 2022 naleznete zde.

Od sběru dat zahajovacích výkazů ke školnímu roku 2021/22 bude v případě výkazů S 1-01, Z 2-01, Z 23-01 a Z 33-01 umožněno předávání údajů za podpory importu CSV souborů – všechny potřebné informace pro tuto funkcionalitu (přehled položek ve formulářích výkazů, struktury jednotlivých CSV souborů a vzorové CSV soubory) naleznete zde, doporučujeme prostudovat i Základní pravidla pro tvorbu CSV. Nadále bude umožněno zadávat údaje do uvedených výkazů také manuálně, pokud školy/školská zařízení nebudou mít k dispozici přenosové CSV soubory.Výkonové výkazy- rok 2020
Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2020 jsou zveřejněny zde.


Změny ve výkonovém výkaznictví pro rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 naleznete zde.

Informaci MŠMT pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 naleznete zde.

Plánované změny ve výkazech Z 14-01, Z 23-01, Z 33-01 a Z 34-01 pro rok 2021 naleznete zde.


Individuální výkaznictví ze školních matrik - rok 2021

Dotazy související se sběrem individuálních dat z matrik žáků prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Možnost testování správnosti (chybovosti) datových souborů ze školních matrik naleznete na testovacím serveru na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas.


Výkazy PAM - rok 2021
Kontakty a termíny výkazů PaM :   zde

Výkaz P 1-04
Formulář P 1-04 :   zde
Metodický pokyn k P 1-04 :   zde.
Dodatky k metodickému pokynu P 1-04 :   zde.
Popis struktury P 1-04 :   zde
XSD schemata k P 1-04 :   zde

Metodické vysvětlivky (evidenční počet, mzdy, platy, OON) :   zde.

Výkaz P 1c-01
Formulář P 1c-01 :   zde
Metodický pokyn k P 1c-01 :   zde
Dodatky k metodickému pokynu P 1c-01:    zde
Popis struktury P 1c-01 :   zde
XSD schemata k P 1c-01 :    P1c1-21  a   P1c2-21 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-21).
Příklady souborů (xml) pro P 1c-01 :   P1c1-21  a   P1c2-21 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-21).


Výkaz P 1d-01
Formulář P 1d-01 :   zde
Metodický pokyn k P 1d-01 :   zde
Dodatky k metodickému pokynu P 1d-01 :   zde.
Odpovědi na nejčastější dotazy(FAQ) k P1d-01:   zde.


Výkazy PAM - rok 2020


Výkaz P 1-04
Formulář P 1-04 :   zde
Metodický pokyn k P 1-04 :   zde
Popis struktury P 1-04 :   zde
XSD schemata k P 1-04 :   zdeVýkaz P 1c-01
Formulář P 1c-01 :   zde
Metodický pokyn k P 1c-01 :   zde
Popis struktury P 1c-01 :   zde
XSD schemata k P 1c-01 :    P1c1-20  a   P1c2-20 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-20).
Příklady souborů (xml) pro P 1c-01 :   P1c1-20  a   P1c2-20 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-20).