MŠMT - Informace ke sběru dat regionálního školství

Informace ke sběru dat - regionální školství

Nápovědu k programu pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde. (Program pro čtení si můžete zdarma stáhnout zde.)
Návod k vyplnění přílohy R43-01 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu R44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu P 1-04 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu P1c-01 pro školy a školská zařízení (vyplácející plat dle § 109 odst. 3 Zákoníku práce) ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Návod k vyplnění výkazu P 1d-01 pro školy a školní družiny (vyplácející plat dle § 109 odst. 3 Zákoníku práce, zřizovatel – kraj, obec, svazek obcí) ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.


Kontakt při potížích při přihlašování do sběru dat: hesla@msmt.cz .
Uvádějte vždy do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor, abychom Vám mohli pomoci.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.


Výkonové výkazy- rok 2024

Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2024 jsou zveřejněny zde.
Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2024 jsou uvedeny zde.


Výkonové výkazy- rok 2023

Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2023 jsou zveřejněny zde.
Dotazy spojené s metodikou výkonových výkazů , tj. všech výkazů řady R, S a Z, Vám zodpoví zpracovatelky příslušných výkazů.
Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2023 jsou uvedeny zde.
Dodatky k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2023 jsou zveřejněny zde.

Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2023 je zveřejněn zde ve formátu .pdf.

V případě výkazů S 1-01, Z 2-01, Z 23-01, S 24-01 a Z 33-01 je umožněno předávání údajů za podpory importu CSV souborů – všechny potřebné informace pro tuto funkcionalitu (přehled položek ve formulářích výkazů, struktury jednotlivých CSV souborů a vzorové CSV soubory) naleznete zde, doporučujeme prostudovat i Základní pravidla pro tvorbu CSV. Nadále bude umožněno zadávat údaje do uvedených výkazů také manuálně, pokud školy/školská zařízení nebudou mít k dispozici přenosové CSV soubory.

R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2023 (předávaná prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login) – ukázky XML souborů a XSD schema naleznete zde.

R 44-99 Výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti (předávaný prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login) - ukázky XML souborů a XSD schema naleznete zde.

MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2023/2023, jejichž účastníci budou mít statut studenta podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento seznam je uveden zde pdf, případně zde xls a instituce v něm uvedené rovněž předávají výkaz S 18-01.


Individuální výkaznictví ze školních matrik - rok 2024

Dotazy související se sběrem individuálních dat z matrik žáků prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Sběr dat z matrik žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a studentů VOŠ najdete na adrese https://matrika.msmt.cz/matrikas.

Možnost testování správnosti (chybovosti) datových souborů ze školních matrik naleznete na testovacím serveru na adrese https://profa.msmt.cz.


Výkazy PAM - rok 2024

Kontakty a termíny výkazů PaM :   zde

Výkaz P 1-04
Formulář P 1-04 :   zde
Metodický pokyn k P 1-04 :   zde.
Dodatky k metodickému pokynu P 1-04 :   zde.

Popis struktury P 1-04 :   zde
XSD schemata k P 1-04 :   zde


Metodické vysvětlivky (evidenční počet, mzdy, platy, OON) rok 2024:   zde.

Výkaz P 1d-01
Formulář P 1d-01 :   zde
Metodický pokyn k P 1d-01 :   zde
Dodatky k metodickému pokynu P 1d-01 :   zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy(FAQ) k P1d-01 v roce 2024:   zde.


Výkaz P 1c-01
Formulář P 1c-01 :   zde
Metodický pokyn k P 1c-01 :   zde
Popis struktury P 1c-01 :   zde
XSD schemata k P 1c-01 :    P1c1-2024  a   P1c2-2024 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-24).
Příklady souborů (xml) pro P 1c-01 :   P1c1-24  a   P1c2-24 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-24).