MŠMT - Informace ke sběru dat regionálního školství

Informace ke sběru dat - regionální školství

Písemnou korespondenci spojenou se sběrem dat adresujte, prosím, na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
Oddělení statistických zjišťování a podpory sběru dat
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Nápovědu k programu pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde. (Program pro čtení si můžete zdarma stáhnout zde.)
Nápovědu k vyplnění přílohy R43-01 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Nápovědu k vyplnění formuláře R44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Nápovědu k vyplnění výkazu P1-04 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.
Nápovědu k vyplnění výkazu P1c-01 podle stavu k 30. 9. 2018 pro školy a školská zařízení ve formátu *.pdf si můžete přečíst zde.

Prezentaci z informačního semináře určeného pro školy a školská zařízení o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání (výkaz R 44-99) ve formátu *.pdf naleznete zde

Kontakt při potížích při přihlašování do sběru dat: hesla@msmt.cz .
Uvádějte vždy do jaké aplikace se pořebujete přihlásit a Váš identifikátor, jinak Vám nemůžeme pomoci.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy spojené s metodikou výkonových výkazů , tj. všech výkazů řady R, S a Z, Vám zodpoví zpracovatelky příslušných výkazů.
Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2018 jsou zveřejněny zde.
Doplňující informace k průběžnému předávání dat Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99 prostřednictvím sběru dat na adrese https://sberdat.uiv.cz/login naleznete zde, společně s ukázkami XML souborů a také XSD schema.
Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2018 jsou uvedeny zde.

Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2018 je zveřejněn zde ve formátu .pdf. (aktualizováno 3.10.2018)
Přehled dodatků k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2018 je zveřejněn zde.

MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2018/2019, jejichž účastníci budou mít statut studenta podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento seznam je uveden zde (pdf), případně zde (xls) a instituce v něm uvedené rovněž předávají výkaz S 18-01.

Dotazy související se sběrem individuálních dat z matrik žáků prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.
Sběr dat z matrik žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a studentů VOŠ najdete na adrese https://matrika.msmt.cz/matrikas.
Možnost testování správnosti (chybovosti) datových souborů ze školních matrik naleznete na testovacím serveru na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas.

Dotazy spojené s metodikou výkazů PAM Vám zodpoví zpracovatelky podle příslušnosti k regionu. Kontakty na zpracovatelky výkazů PaM jsou uvedeny zde.
Zde jsou zveřejněny:
Formulář výkazu P1-04, Metodický pokyn k výkazu P1-04, popis struktury výkazu P1-04
Metodické vysvětlivky k obsahu údajů naleznete zde.
Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 naleznete zde.
Formulář výkazu P1c-01, Metodický pokyn k výkazu P1c-01
Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1c-01 naleznete zde. (aktualizováno 3.10.2018)
platné pro rok 2018 (stav k 30. 9. 2018) .

Vzory formulářů a metodické pokyny k výkonovým výkazům 2017 jsou zveřejněny zde.
Metodický návod určený pro správní úřady platný pro rok 2017 je zveřejněn zde ve formátu .pdf .
Přehled dodatků k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2017 je zveřejněn zde.